Klachten

Uiteraard hoop ik dat het niet gebeurt, maar het valt niet geheel uit te sluiten: u kunt ontevreden zijn over iets (bijvoorbeeld over de procedure, mijn werkwijze, de bejegening). In dat geval hoop ik dat u in eerste instantie uw ontevredenheid met mij bespreekt. In veel gevallen kunnen op die wijze de problemen opgelost worden.

Wanneer we er samen niet uit komen, dan staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen. Als lid van de LVVP ben ik aangesloten op de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Alle informatie over uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot een klacht kunt u vinden op de LVVP website: www.lvvp.info.