Kosten

Vergoeding
Psychotherapie wordt in beginsel vergoed vanuit uw zorgverzekering (basispakket). Dat betekent dat de gesprekken die u bij mij krijgt vergoed worden indien u een verwijzing van de huisarts hebt. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Wel zijn er situaties mogelijk waarin uw zorgverzekeraar niet de volledige kosten vergoed. Zie daarvoor verderop, onder ‘Kosten en betaling’.

Sinds 2017 wordt een aantal therapievormen, bijvoorbeeld relatietherapie, niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars vergoeden bepaalde therapievormen echter weer wel in hun aanvullend pakket. Therapie die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, valt niet onder het eigen risico.

Kosten en betaling
Wat kosten en betalingen betreft, bestaan er twee mogelijkheden:

  1. Gecontracteerde zorg: Ik heb wel een contract met uw zorgverzekeraar. Ik declareer dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, die dan weer direct aan mij betaalt. Wanneer uw eigen risico nog niet ‘opgebruikt’ is, dan verrekent de zorgverzekeraar dit met u.
  2. Ongecontracteerde zorg: Ik heb geen contract met uw zorgverzekeraar. U ontvangt van mij een rekening volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen waarna u deze declareert bij uw zorgverzekering (zie ook: algemene betalingsvoorwaarden). Uw behandeling wordt volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft afgesloten. Wanneer u een naturapolis heeft, kan het bedrag dat vergoed wordt ongeveer 60 tot 80% van de totale kosten zijn. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling. Aan het eind van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar. (Voor meer informatie, zie de website van de LVVP. Voor een overzicht van verzekeringen die psychotherapie ongeacht welke behandelaar u kiest, volledig vergoeden, inclusief premie per maand, zie: www.zorgvoorkwaliteit.nu).

Belangrijk:

Voor het jaar 2021 heb ik een contract afgesloten voor behandeling in de Basis- en de Gespecialiseerde GGZ met de volgende zorgverzekeraars (tussen haakjes de UZOVI codes):

  • Menzis – labels Menzis Zorgverzekeraar (3332), Hema (3332), Anderzorg (3333)
  • VGZ/Unive/SZVK/IZA/UMC – labels Univé( 0101), Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (0212), ZEKUR (0101), ZEKUR natura (3361), Zorgzaam Verzekerd (0101), VGZ (7095), IZZ (7095), Bewuzt (7095), MVJP (7095), IZA Zorgverzekeraar NV (3334), UMC (0736).
  • Zilveren Kruis – labels Zilveren Kruis zorgverzekering (3311), One Underwriting B.V. (8971); Interpolis Zorgverzekeringen (3313); FBTO Zorgverzekeringen (3351), De Friesland Zorgverzekeraar (3358).

Daarnaast, alleen voor Basis-GGZ, met:

  • CZ – labels CZ, Ohra, Nationale Nederlanden (9664).
  • Eno – labels Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Zorgdirect (3347).

Verzekerden van deze verzekeraars krijgen hun behandeling volledig vergoed. Ook als u bij een andere verzekeraar verzekerd bent en een volledige restitutiepolis hebt, krijgt u de gehele behandeling vergoed. Wanneer u bij een niet-gecontracteerde verzekeraar een naturapolis heeft, krijgt u waarschijnlijk maar een gedeelte van de kosten vergoed. Raadpleeg hierover uw verzekeraar.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat de ziektekostenverzekering in Nederland een verplicht eigen risico kent. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2019 is 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro aan zorgkosten die u over 201 declareert bij uw zorgverzekeraar, niet vergoed wordt. Indien u er voor gekozen heeft om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, dan zal dit bedrag hoger uitpakken. Uitzonderingen waarvoor geen eigen risico geldt zijn onder meer verloskundige zorg en huisartsen. Zie eventueel voor meer informatie: Zorgwijzer.nl.

Verwijsbrief
Een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist is voor uw ziektekostenverzekering een voorwaarde voor vergoeding. Op deze verwijsbrief dient vermeld te staan of het een verwijzing voor de basis- of de specialistische GGZ betreft U wordt verzocht de verwijsbrief bij uw eerste afspraak mee te nemen.

Niet verschijnen op de afspraak
Wanneer u niet verschijnt op uw afspraak, of wanneer u korter dan 24 uur van te voren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht), dan breng ik hiervoor 75 euro kosten in rekening. Deze kosten kunnen niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd worden. (zie ook:  algemene betalingsvoorwaarden).