Kosten

Zorgprestatiemodel
Sinds 2022 geldt voor behandeling binnen de GGZ in Nederland het Zorg Prestatie Model (ZPM). In het zorgprestatiemodel is het onder onderscheid tussen Basis- en Specialistische GGZ vervallen. Onderzoeks- en behandelsessies worden voortaan als ‘zorgprestaties’ in rekening gebracht. Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’ die u kunt terugvinden op de rekening. Bijvoorbeeld een intercollegiaal overleg door een zorgverlener met een eigen praktijk.
De tijd die in de agenda wordt gepland is bepalend voor het tarief dat in rekening gebracht wordt. Dus ook als het consult in werkelijkheid langer of korter duurt. Dit principe wordt ook wel aangeduid met ‘planning=realisatie’. Meer informatie over het ZPM vindt u in deze folder. De tarieven voor psychotherapie binnen het zorgprestatiemodel vindt u hier.

Vergoeding
De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt. Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Vanuit het basispakket van uw zorgverzekering wordt psychologische hulp of psychotherapie alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

 1. Verwijzing door de huisarts
  U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psychotherapeut controleert dit van te voren. U wordt verzocht de verwijsbrief bij uw eerste afspraak mee te nemen of vooraf via een beveiligd e-mail bericht toe te sturen.
  Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.  Lees hier waar uw huisarts rekening mee dient te houden voor de verwijzing naar de psychotherapeut.
 1. Psychische stoornis
  De huisarts mag alleen verwijzen voor vergoede zorg indien hij/zij vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad een stoornis kan worden geclassificeerd. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt alleen de beoordeling door de psychotherapeut vergoed en wordt u desgewenst terugverwezen naar de huisarts.
 1. Uitgesloten stoornissen
  De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.
  Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel de behandeling van aanpassings- stoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 1. Uitgesloten behandelingen
  Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psychotherapeut informeert u indien hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Naast deze regels geld, dat de omvang van de vergoeding die u ontvangt sterk afhankelijk is van uw zorgverzekering.  Zie daarvoor verderop, onder ‘Kosten en betaling’.

Kosten en betaling
Wat kosten en betalingen betreft, bestaan er twee mogelijkheden:

 1. Gecontracteerde zorg: Ik heb wel een contract met uw zorgverzekeraar. Ik declareer dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De verzekeraar betaalt de kosten direct aan mij. Wanneer uw eigen risico nog niet ‘opgebruikt’ is, dan verrekent de zorgverzekeraar dit met u.
 2. Ongecontracteerde zorg: Ik heb geen contract met uw zorgverzekeraar. U ontvangt van mij een rekening volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen waarna u deze declareert bij uw zorgverzekering (zie ook: algemene-betalingsvoorwaarden). Uw behandeling wordt volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft afgesloten. Wanneer u een zgn. budgetpolis, naturapolis of combinatiepolis heeft, krijgt u vaak maar een deel van de behandelkosten vergoed. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling. Aan het eind van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar. (Voor meer informatie, zie de website van de LVVP. Voor een overzicht van verzekeringen die psychotherapie ongeacht welke behandelaar u kiest, volledig vergoeden, inclusief premie per maand, zie: restitutiepolis).

Belangrijk:
Voor het jaar 2024 is er een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (tussen haakjes de UZOVI codes):

 • Menzis – labels Menzis Zorgverzekeraar (3332), Anderzorg (3333)
 • VGZ– labels VGZ (7095), IZZ (7095), Bewuzt (7095), MVJP (7095), Zorgzaam (7095), IZA (3334), UMC (0736), Univé (0101), ZEKUR (0101), ZEKUR natura (3361)
 • Salland Zorgverzekeraar (3347).

Verzekerden van deze verzekeraars krijgen hun behandeling volledig vergoed. Ook als u bij een andere verzekeraar verzekerd bent en een volledige restitutiepolis hebt, krijgt u de gehele behandeling vergoed. Wanneer u bij een niet-gecontracteerde verzekeraar een budget-, combinatie- of naturapolis heeft, krijgt u waarschijnlijk maar een gedeelte van de kosten vergoed. Raadpleeg hierover uw verzekeraar.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat de ziektekostenverzekering in Nederland een verplicht eigen risico kent. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2024 is 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro aan zorgkosten die over 2024 voor of door u gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, niet vergoed wordt. Indien u er voor gekozen heeft om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, dan zal dit bedrag hoger uitpakken.

Niet verschijnen op de afspraak
Wanneer u niet verschijnt op uw afspraak, of wanneer u korter dan 24 uur van te voren afmeldt, dan wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd worden. (zie ook:  algemene betalingsvoorwaarden).