Psychotherapie

Psychotherapie is bedoeld voor de behandeling van psychische klachten door middel van gesprekken met een psychotherapeut. Door de gesprekken worden structurele veranderingen beoogd in hoe je je voelt, gedraagt of denkt.

Het doel van de therapie is om uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt.
De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Belangrijk is verder dat een psychotherapeutische behandeling niet iets is dat je op een passieve wijze “ondergaat”. U zult zich moeten inzetten om veranderingen te bewerkstelligen, met andere woorden, “je moet het zelf doen”. In psychotherapie hoeft u het echter niet alleen te doen: de psychotherapeut helpt, steunt, stimuleert en confronteert u in het proces van verandering.

Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat iemand zich (tijdelijk) slechter voelt of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie.

Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Aan nare omstandigheden zoals een laag inkomen of werkloosheid kan de therapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt problemen beter leert hanteren. Sommige cliënten houden last van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliënt dan door de moeilijke perioden heen.

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen; het is de voorkeursbehandeling voor mensen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek.

Een psychotherapeut is opgeleid om deze intensieve psychologische hulp te verlenen.  Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de titel psychotherapeut is bij wet beschermd met het BIG-register van Psychotherapeuten.
In deze praktijk wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van psychotherapie, afhankelijk van de aard van de problematiek en van uw ogelijkheden en voorkeuren. Met name wordt gebruik gemaakt van Schemagerichte Psychotherapie (SGT), Emotion Focused Therapy (EFT), Mentalization Based Therapy (MBT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en EMDR. In voorkomende gevallen kan gebruik worden gemaakt van een online consult en / of kunnen e-health modules worden ingezet.