Voor wie?

Wie verdriet heeft en troost zoekt of steun, kan meestal terecht bij de eigen partner, vrienden of familie. Mensen vinden vaak zelf een oplossing voor hun problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter. Maar soms lukt het niet om zelf, al dan niet met hulp van anderen, psychische klachten of problemen op te lossen. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die dan in beeld komt.

Praktijkkamerfoto small PANO_20160109_105207Voor veel mensen is het tamelijk lastig om voor zichzelf te erkennen dat ze met een probleem worstelen. En de drempel wordt nog veel hoger als je aan jezelf moet toegeven dat je er op eigen kracht niet meer uitkomt en het verstandig is om hulp te aanvaarden.

Het inschakelen van professionele hulp is vaak een grote stap die veel mensen daarom zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Echter: zelf langdurig alleen worstelen met diverse klachten kan de situatie juist verergeren; niet zelden gaan zaken als schuld- en schaamtegevoelens dan een belangrijke rol spelen.

Voor hulp bij psychische problemen is een gesprek met uw huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om problemen op een rijtje te zetten en u informeren over mogelijke hulpverlening. Psychotherapie is niet de enige mogelijkheid. Soms biedt bijvoorbeeld de hulp van een maatschappelijk werker of GZ-psycholoog de meest passende oplossing. Psychotherapie is aan te raden als u langere tijd (bijvoorbeeld meer dan een half jaar) last heeft van uw klachten of wanneer uw klachten terugkeren, als de klachten meerdere levensgebieden (relatie, werk, vrienden) negatief beïnvloeden, en/of als andere behandeling dan psychotherapie onvoldoende blijvend effect heeft gehad. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben zoals perfectionisme, terugkerende problemen in contact met kennissen en vrienden, je steeds de mindere voelen of altijd voor anderen klaar staan, moeite hebben om om te gaan met de eisen van het hectische bestaan en als u moeite heeft zaken die in uw leven gebeurd zijn te verwerken. Vaak liggen er negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

In mijn praktijk kunnen volwassenen vanaf 18 jaar terecht voor individuele psychotherapie.

Ik kan u niet de juiste hulp bieden indien u last heeft van psychotische klachten, ernstige zelfmoordgedachten, een bipolaire stoornis, een ernstige verslaving of autisme.

De praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang in crisissituaties.