Voor wie?

Wie verdriet heeft en troost zoekt of steun, kan meestal terecht bij de eigen partner, vrienden of familie. Mensen vinden vaak zelf een oplossing voor hun problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter. Maar soms lukt het niet om zelf, al dan niet met hulp van anderen, psychische klachten of problemen op te lossen. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die dan in beeld komt.

Voor veel mensen is het tamelijk lastig om voor zichzelf te erkennen dat ze met een probleem worstelen. En de drempel wordt nog veel hoger als je aan jezelf moet toegeven dat je er op eigen kracht niet meer uitkomt en het verstandig is om hulp te aanvaarden.

Het inschakelen van professionele hulp is vaak een grote stap die veel mensen daarom zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Echter: uitstel kan de situatie juist verergeren; niet zelden gaan zaken als schuld- en schaamtegevoelens dan een belangrijke rol spelen.

Voor hulp bij psychische problemen is een gesprek met uw huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om problemen op een rijtje te zetten en u informeren over mogelijke hulpverlening. Psychotherapie is niet de enige mogelijkheid. Soms biedt bijvoorbeeld de hulp van een maatschappelijk werker of GZ-psycholoog de meest passende oplossing. Psychotherapie is aan te raden als u langere tijd (bijvoorbeeld meer dan een half jaar) last heeft van uw klachten of wanneer uw klachten terugkeren, als de klachten meerdere levensgebieden (relatie, werk, vrienden) negatief beïnvloeden, en/of als andere behandeling dan psychotherapie onvoldoende blijvend effect heeft gehad.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben zoals perfectionisme, terugkerende problemen in contact met kennissen en vrienden, je steeds de mindere voelen of altijd voor anderen klaar staan, moeite hebben om om te gaan met de eisen van het hectische bestaan of moeite om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Vaak liggen er negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

In mijn praktijk kunnen volwassenen vanaf 18 jaar terecht voor individuele psychotherapie.

Wanneer niet?
Ik kan u niet de juiste hulp bieden indien u last heeft van psychotische klachten, ernstige zelfmoordgedachten of automutilatie, een bipolaire stoornis, een ernstige verslaving of autisme.

Praktisch
De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag. Na aanmelding neem ik telefonisch contact met u op en gaan we samen na of u bij mij aan het juiste adres bent. In dat geval maken we meteen een eerste afspraak.
De intakefase bestaat doorgaans uit twee gesprekken, waar nodig gevolgd door verdiepende diagnostiek met o.a. vragenlijsten. Op basis hiervan komen we gezamenlijk tot een behandelplan dat specifiek aansluit op uw persoonlijke situatie en hulpvraag. Met uw instemming wordt de huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van diagnose en behandelplan.
In de behandelfase werken we samen aan uw klachten. Tussentijds (vaak halfjaarlijks) wordt de voortgang geëvalueerd en wordt het behandelplan indien nodig bijgesteld.
In de laatste behandelfase wordt indien nodig gewerkt aan terugvalpreventie en is er aandacht voor het naderende afscheid. De behandeling wordt afgesloten met een eindevaluatie, waarin wordt stilgestaan wordt bij de behaalde resultaten en het verloop van de behandeling.

In geval van crisis
De praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang in crisissituaties. Mocht u in een moeilijke fase verkeren, dan maken we samen  speciale afspraken (een crisisplan). Buiten mijn werktijden kunt u het beste contact opnemen met uw eigen huisarts. Hebt u buiten kantoortijden echt dringend iemand nodig dan kunt u zich wenden tot de huisartsenpost. Samen met u zal dan bekeken worden wat op dat moment nodig is voor u.

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid door vakantie zal er een collega bereikbaar zijn met gelijkwaardige opleiding en ervaring. Hetzelfde geldt wanneer ik door onverwachte omstandigheden langdurig afwezig ben. U wordt hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.